Zapytanie ofertowe na usługę kursów zawodowych (kucharza) w projekcie „Start w dorosłość” (22.05.2018)
wtorek, 22 maja 2018 22:36

W związku z realizacją projektu pn. „Start w dorosłość” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0007/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi kursów zawodowych (kucharza). W załączeniu treść zapytania:

KURSY-KUCHARZA-22-05-2018-SwD.docx
KURSY-KUCHARZA-22-05-2018-SwD.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta · Koło Wrocławskie,
ul. Bogedaina 5,
50-514 Wrocław,
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Start w dorosłość”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2018.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->