Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na indywidualne doradztwo psychologiczne w projekcie „Aktywni bez barier” (20.02.2018)
wtorek, 20 lutego 2018 22:01

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie — informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnego doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier” (nr RPDS.09.01.02-02-0008/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, rozstrzygnięto niniejsze zapytanie i zamówienie zostanie udzielone następującym wykonawcom:

Cześć I

Krzysztof Pawłuszko, Gabinet Psychoterapii Gestalt
ul. Gromadzka 65e/2,
54-007 Wrocław

cena za godzinę 90,00 zł brutto
cena oferty — 21.600,00 zł brutto za 240 godzin
liczba uzyskanych punktów — 100

Cześć VIII

Paulina Salawa — Gabinet Psychoterapii Aletheia
ul. Pereca 18/17
53-443 Wrocław

cena za godzinę 90,00 zł brutto cena oferty — 21.600,00 zł brutto za 240 godzin liczba uzyskanych punktów — 100

Zamówienie dla części II, III, IV, V, VI, VII pozostało bez rozstrzygnięcia, ze względu na brak ofert.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->