Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na indywidualne doradztwo zawodowe w projekcie „Aktywni bez barier” (13.02.2018)
wtorek, 13 lutego 2018 15:02

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie — informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier” (nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 — w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny i kryterium doświadczenia.

Wykonawcy, którzy zostali wybrani to:

1. Dla części I zamówienia — 480 godz.

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE zp. Zoo — Lider i Eureka Doradztwo Zawodowe i Szkolenia Krzysztof Michalski, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław z cena 90,00 zł brutto za godzinę,
cena oferty 43.200,00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów — 80,55

2. Dla części II zamówienia — 480 godz.

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE zp. Zoo — Lider i Eureka Doradztwo Zawodowe i Szkolenia Krzysztof Michalski, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław z ceną 90,00 zł brutto za godzinę,
cena oferty 43.200,00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów — 80,55

3. Dla części III zamówienia — 480 godz.

Proactive Centrum Wspierania Aktywnej Przedsiębiorczości Ewelina Hanus, Markowa 1141, 37-120 Markowa z cena 55,00 zł brutto za godzinę,
cena oferty 26.400,00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów — 100

Oferty spełniają w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. W związku z tym zamówienie zostanie udzielone powyższym Wykonawcom.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->