Zapytanie ofertowe na indywidualne doradztwo psychologiczne w projekcie „Start w dorosłość” (11.12.2017)
poniedziałek, 11 grudnia 2017 22:13

W związku z realizacją projektu pn. „Start w dorosłość” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0007/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na indywidualne doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu. W załączeniu treść zapytania:

20171211__zapytanie_psycholog_SwD.docx
20171211__zapytanie_psycholog_SwD.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta · Koło Wrocławskie,
ul. Bogedaina 5,
50-514 Wrocław,
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Start w dorosłość”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2017.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->