Start w dorosłość — opis projektu
poniedziałek, 25 września 2017 20:11

Projekt pn. „Start w dorosłość” (nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) realizowany jest w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie — Lidera i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminę Wrocław — Partnera.

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja; Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Wartość projektu:
1 346 594,59 zł

Okres realizacji projektu:
od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r.

Skrócony opis projektu:

Projekt „Start w dorosłość” skierowany jest do 30 osób które opuszczają lub opuściły pieczę zastępczą (12K i 18M) , które jednocześnie są bierne zawodowo lub bezrobotne i zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT WroF (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób opuszczających pieczę zastępczą, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. Projekt zakłada 1 edycję trwającą do 15 miesięcy i obejmującą następujące formy wsparcia:

I i II ETAP - Zajęcia grupowe - aktywizujące podnoszące kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, oraz treningi kompetencji rynku pracy (czas trwania ok. 3–4 m-cy)

∎ zajęcia integracyjne - 32h
∎ trening przedsiębiorczości i kreatywności - 32h
∎ trening pracy zespołowej - 22h
∎ trening kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych na rynku pracy - 42h
∎ warsztaty poruszania się po rynku pracy: 9h
∎ kurs komputerowy: 80h
∎ kurs językowy: 70h
∎ warsztaty z pracodawcami: 20h

III ETAP - Szkolenia zawodowe (czas trwania ok. maks. 2 m-ce, w zależności od szkolenia)

∎ realizowane w wymiarze 150 h, dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

IV ETAP - Staże zawodowe (czas trwania maks. 9 m-cy)

∎ realizowane u pracodawców w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze, przez okres 6 m -cy , dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy na każdym z etapów projektu mają zapewnione wsparcie specjalistów:

∎ psychologa
∎ doradcy zawodowego
∎ prawnika
∎ akompaniatora
∎ terapeuty
∎ warsztaty aktywnego stylu życia o charakterze integracyjnym ( zajęcia ruchowe wzmacniające kondycję fizyczną i propagujące zdrowe odżywanie i przeciwdziałanie uzależnieniom)
∎ warsztaty „Praktyczny Dom” obejmujące naukę malowania, wykonania drobnych remontów, robienia mebli z palet, bibelotów, drobnej stolarki itp.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Uczestnikom biorącym udział w poszczególnych formach wsparcia przysługuje :

∎ bilet miesięczny –Urbancard
∎ posiłek
∎ ubezpieczenie NNW
∎ stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w kursie komputerowym i językowym - ( za 150 h – ok. 930 zł netto)
∎ stypendium z tytułu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym ( za 150 h – ok. 930 zł netto)
∎ stypendium stażowe (za każdy miesiąc ok. 1560 zł netto)
∎ możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i działaniach środowiskowych (min. wspólne wyjścia do kina , teatru, koncerty, pikniki

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i będzie się składać z następujących etapów: • złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie
ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław
telefon: 570 363 622, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.BratAlbert.wroclaw.pl/startwdoroslosc

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
tel. 71/78-22-372, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->