Ich marzenia — Twój 1% podatku, podziel się!

Być bezdomnym. Wyobraź sobie jak to jest – nie masz domu, nie masz pracy, nie masz już dokąd pójść. Istotą pomocy bezdomnym i ubogim jest odbudowa ludzkiej godności – nie jałmużna, ale zapewnienie posiłku i dachu na głową, a przede wszystkim pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia i reintegracji ze społeczeństwem. Taka pomoc, to skuteczne ograniczenie przestępczości i zachorowań oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych. Ty też możesz się do niej przyczynić, wystarczy, że wypełniając swój PIT nie pozostaniesz obojętny na los tych, którzy utracili swoje miejsce na ziemi – SWÓJ DOM.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest najstarszą i największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się pomocą ludziom bezdomnym i ubogim. Codziennie z pomocy w naszych schroniskach, jadłodajniach i centrach reintegracji w całej Polsce korzysta 6500 osób.

Pamiętaj!
Oddając 1% swojego podatku na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta masz pewność, że Twoje pieniądze przyczyniają się do skutecznej pomocy ludziom, którzy nie mają dokąd pójść.
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->