Podziękowania za 62.738,55 zł zebrane z 1% Waszych podatków za rok 2011
Autorstwo / redakcja: Piotr Łoziński   
poniedziałek, 12 listopada 2012 17:02

1% na organizację pożytku publicznego (opp)Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przekazali dla nas swój 1% podatku za rok 2011. Dzięki Waszej ofiarności, w tym roku zebraliśmy 62.738,55 zł. Kwotę w całości wykorzystamy na pomoc osobom bezdomnym mieszkającym w Schroniskach i Noclegowniach. Szczegółowe sprawozdania z naszej działalności możecie znaleźć na naszej stronie internetowej: www.BratAlbert.Wroclaw.pl