Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na potrzeby uczestników projektu „Aktywni bez barier” (24.07.2018)
wtorek, 24 lipca 2018 19:10

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie — informuje, iż w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie pracownik biura / sprzedawca z elementami obsługi klienta i obsługą kasy fiskalnej dla uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier” (nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zamówienie niniejszego postępowania zostanie udzielone następującemu Wykonawcy:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr,
Os. Słoneczne 14,
27-400  Ostrowiec Świętokrzyski
cena oferty:  13.610,00 zł brutto
liczba uzyskanych punktów — 93,089

Oferta uzyskała drugą najlepszą ocenę punktową i spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.  W związku z tym zamówienie zostanie udzielone powyższemu Wykonawcy.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online