Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014–2020 — podsumowanie Podprogramu 2015
Autorstwo / redakcja: Marek Rożnowski   
piątek, 30 grudnia 2016 18:37

Podsumowanie Podprogramu 2015

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie w porozumieniu z Bankiem Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizowało Podprogram 2015 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 446 osób będących podopiecznymi placówek Wrocławskiego Koła TPBA trafiło 20130 kg żywności (1881 posiłków). Posiłki były wydawane w Schroniskach dla Mężczyzn we Wrocławiu i w Szczodrym, w Schronisku dla Kobiet i Matek z Dziećmi, w Noclegowni i w Ogrzewalni dla Mężczyzn we Wrocławiu.

Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie realizowało działania towarzyszące, które mały na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej, czyli:

·         włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

·         pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

·         wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

·         pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, pomoc w pisaniu pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, indywidualne konsultacje terapeutyczne pod kątem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych itd. Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: kierowanie osób z problemem uzależnienia do grup motywująco-terapeutycznych w naszych placówkach, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące – organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych w szczególności dla osób bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

W działaniach towarzyszących wzięło udział 446 osób.

 

  

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online