Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 — Podprogram 2016
Autorstwo / redakcja: Marek Rożnowski   
piątek, 30 grudnia 2016 17:36

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014–2020

Podprogram 2016

INFORMACJE OGÓLNE

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczęło realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizacja działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 6.10.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (w przypadku sera do maja 2017). Dystrybucja w stołówkach w poszczególnych placówkach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie odbywa się w formie posiłków.

PACZKI I POSIŁKI

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń za dodatkowe wyżywienie w prowadzonych placówkach.

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

 • makaron jajeczny – 5 kg,
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie będzie realizowało działania towarzyszące takie jak:

przywracanie mieszkańcom roli pełnoprawnego uczestnika w obrocie prawnym poprzez pomoc w wyrobieniu dokumentów osobistych,

grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby uzależnione od alkoholu);

pomoc towarzysząca niezbędna do utrzymania względnie dobrego i stabilnego stanu zdrowia dla osób korzystających z pomocy żywnościowej (pomoc medyczna pielęgniarki i lekarza);

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym (zapewnienie kąpieli i wymiana odzieży),

wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie, przy współpracy z OPL i OPS) będzie realizował działania, takie jak:

warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

 

  

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online